Home Dịch vụ cho thuê xe du lịch 29 chỗ → Thuê xe du lịch 29 chỗ: Hà Nội – Hải Phòng – Hà Nội

Thuê xe du lịch 29 chỗ: Hà Nội – Hải Phòng – Hà Nội

thuê xe 29 chỗ tại hà nội
Hiệu:   Xe 29 chỗ
Giá từ : 2.800.000VND
Ngoài giờ:   Liên hệ
Phụ trợ Km:   Liên hệ

Thuê xe 29 chỗ đi: Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội

 

Chương trình: Hải Phòng (Đền Bà Đế, Chùa Dư Hàng, Đình Hàng Kênh)

Số km:           

Điểm đi:         Hà Nội

Điểm đến:      Hải Phòng

Đầu tuần:       2.800.000 VNĐ

Cuối tuần:      3.300.000 VNĐ

 

Chương trình: Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội

Số km:           300 km

Điểm đi:         Hà Nội

Điểm đến:      Đồ Sơn

Đầu tuần:       3.300.000 VNĐ

Cuối tuần:      4.200.000 VNĐ

 

Chương trình: Tiễn Đón Bến Bính (1 lượt)

Số km:           250 km

Điểm đi:         Hà Nội

Điểm đến:      Bến Bính

Đầu tuần:       2.500.000 VNĐ

Cuối tuần:      2.800.000 VNĐ

 

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo

Comments

comments